Säkerhet för fritidsanvändare

I EU anses användning av drönare som en luftfartsaktivitet. För att skydda personer och egendom på marken och andra luftfartyg i luften, har många nationella luftfartsmyndigheter därför satt upp obligatoriska säkerhetsregler för att se till att din drönarflygning inte utgör fara för någon (eller något). Dessa nationella föreskrifter för luftmodeller gäller uteslutande för fritidsanvändare och hobbyutövare som flyger drönare i privata syften.

Innan du startar ska du alltid sätta dig in i vilka föreskrifter som gäller och följa vissa grundläggande säkerhetsregler.

Dessa regler skiljer sig från land till land, men de innefattar vanligen flygningsrestriktioner i stil med följande:

  • Skyldighet att flyga din drönare under en viss höjd.
  • Skyldighet att hålla ett minsta avstånd från andra personer.
  • Skyldighet att alltid hålla blicken fäst vid drönaren.
  • Skyldighet att registrera din drönare hos behörig myndighet.
  • Förbud mot att flyga över vissa områden (städer, flygplatser, idrottsarenor osv.).
  • Förbud mot att flyga nattetid eller under vissa väderförhållanden.
  • Förbud mot att störa andra luftfartyg, i synnerhet på låg höjd.

Om du vill veta mer om säkerhets- och användningsregler ber vi dig besöka resursavdelningen här på webbplatsen.

Om du fortfarande är tveksam över juridiska aspekter på din drönaranvändning, kontakta då din nationella luftfartsmyndighet.

Slutligen ska du alltid känna till att bristande efterlevnad av lokala lagar kan leda till betydande ekonomiska påföljder och/eller rättsliga konsekvenser.