Integritet och dataskydd för fritidsanvändare

I EU är integritet (privatliv) och skydd av personuppgifter erkända som grundläggande mänskliga rättigheter. Europeisk och nationell lagstiftning skyddar oss från yttre intrång och anser sådana olagliga, även de som uppkommer genom användning av drönare.

Som fritidsanvändare av drönare måste du alltid tänka på att din aktivitet skulle kunna inkräkta på andra människors privatliv och att dataskyddslagstiftningen kan gälla för dig.

Så fort din drönare förses med en kamera, en videospelare eller någon annan enhet som kan inhämta personuppgifter i form av bilder, samtal, platser osv. så gäller dataskyddslagstiftningen.

Det betyder inte att du inte kan flyga drönare med kamera på, men att du alltid måste använda drönare ansvarsfullt och inte inkräkta på andras privatliv och integritet.

Exempelvis ska du inte ta foton, videoklipp eller ljudinspelningar av människor i deras hem, trädgård, bil osv. utan deras tillstånd, och komma ihåg att dataskydd och integritet gäller även i offentliga utrymmen. Människors egendom kan också vara skyddad under vissa omständigheter.

Det finns även en risk att din drönaraktivitet inkräktar på integriteten, även om din drönare inte är försedd med kamera eller andra sensorer. Det är faktiskt så att folk kan känna sig iakttagna av drönaren och anpassa sitt beteende därefter.

Om din drönaraktivitet gör intrång på någons privatliv, kom då ihåg att den personen får skydda sin integritet i domstol eller inför den nationella dataskyddsmyndigheten.

För att kunna agera ansvarsfullt, läs mer om integritets- och dataskyddsrisker och tillhörande regelverk i följande resurser:

Senast uppdaterat : 18 januari 2018