Försäkring och ansvar för fritidsanvändare

I EU anses det enligt lagen att varje maskin som används i luften är ett luftfartyg, och där ingår drönare.

Oavsett vikt, storlek och hastighet kan en drönare orsaka betydande skador på människor och egendom. Några exempel från verkliga livet:

  • Kroppsskador, t.ex. barn som blivit permanent funktionshindrade på grund av en drönares propeller.
  • Egendomsskador, t.ex. drönare som kolliderat med bilar.

Om en olycka med en drönare inträffar måste du som användare eller ägare till drönaren ge dig tillkänna för den skadade personen och myndigheterna. Du kan också bli tvungen att betala en ekonomisk ersättning till offret, en summa som kan variera avsevärt mellan länder.

För att undvika att utsätta dig själv för stora ekonomiska risker bör du därför kontrollera att – som minst – din hemförsäkring eller privata ansvarsförsäkring täcker fritidsaktiviteter med drönare. Om så inte är fallet rekommenderas du starkt att be ditt försäkringsbolag lägga till det skyddet, eller köpa en särskild drönarförsäkring. I en del av EU:s medlemsstater är en sådan försäkring rentav obligatorisk, så att du måste ha en innan du flyger drönare.

I vilket fall som helst ska du noga läsa igenom dina försäkringsvillkor (även den geografiska omfattningen) och se till att du följer dem under ditt flygande.