För närvarande görs det i de nationella drönarlagstiftningarna skillnad mellan fritidsanvändning och professionell användning av drönare. Fritidsanvändning är begränsad till sport- och ledighetsaktiviteter som drönarlopp eller privat fotografering. Försäljning av bilder som tagits av en drönare är reserverat endast för professionella drönaranvändare. Användning av drönare i fritidssyfte är tillåtet i de flesta europeiska länder utan särskilt tillstånd från luftfartsmyndigheterna. Men bara för att det är tillåtet innebär inte det att du kan flyga din drönare utan några begränsningar. Det finns ett fåtal, men mycket viktiga, regler som du måste förstå och följa. I många medlemsstater säljs drönare med en följesedel där det finns en sammanfattning av de huvudregler som ska följas. Läs den noga! Man håller just nu på att tas fram en gemensam lagstiftningsram för luftfart på EU-nivå, men du bör vara medveten om att det – än så länge – är olika regler och föreskrifter som gäller i olika länder.

Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Vilka är de viktigaste reglerna jag bör vara medveten om?

  • De flesta europeiska länder har för närvarande fastställt särskilda säkerhets- och användningsregler som reglerar användningen av drönare i ländernas eget luftrum. När jag flyger en drönare måste jag alltid följa dessa regler och aldrig utsätta andra personer, luftfartyg eller egendom på marken för fara.
  • Skydd av människors privatliv och personuppgifter är en grundläggande rättighet. När jag flyger en drönare måste jag alltid respektera lagstiftning om integritet och dataskydd.
  • I händelse av en olycka är drönarpiloten ansvarig och måste ersätta de skador han eller hon har orsakat. När jag flyger en drönare ska jag se till att jag har rätt försäkring för mitt flygande.

Att inte följa dessa regler kan leda till betydande ekonomiska och/eller rättsliga konsekvenser.