Säkerhet för professionella användare

I EU har de flesta av de nationella luftfartsmyndigheterna fastställt flygsäkerhetsregler som reglerar användningen av drönare i luftrummet. Dessa regler har inrättats för att se till att drönaranvändning inte ger upphov till fara för människor eller egendom, eller för andra användare av luftrummet (flygplan, glidflyg, helikoptrar osv.).

Innan du startar ska du alltid sätta dig in i vilka lokala flygregler som gäller för din flygning och följa vissa grundläggande säkerhetsregler.

Dessa regler skiljer sig från land till land, men de innefattar vanligen följande:

  • Flygrestriktioner. Nationella luftfartsmyndigheter har fastställt detaljerade regler utifrån hur komplicerad din flygning är att utföra och hur mycket ditt luftfartyg väger. I de flesta fall har länderna infört en högsta tillåten flyghöjd och kräver specialtillstånd för drönaranvändning över befolkade områden eller bortom visuell siktlinje.
  • Skyldighet till pilotutbildning för att säkerställa att potentiella operatörer har all nödvändig kompetens och en grundläggande förståelse av flygsäkerhetsreglerna. I många länder måste den blivande operatören bli godkänd på ett skriftligt prov och ett flygningstest.
  • Skyldighet för din drönare att ha ett luftvärdighetsbevis som intygar att den är säker att flyga.
  • Skyldighet att registrera din drönare hos behörig myndighet.

Om du vill veta mer om säkerhets- och användningsregler för drönare och om hur du skaffar de tillstånd som behövs, så ber vi dig besöka den här resursavdelningen på webbplatsen. Om du fortfarande är tveksam över juridiska aspekter på din drönaranvändning, kontakta då din nationella luftfartsmyndighet.

Slutligen ska du alltid komma ihåg att bristande efterlevnad av lokala lagar kan leda till betydande ekonomiska påföljder och/eller rättsliga konsekvenser.