Integritet och dataskydd för professionella användare

I EU är integritet (privatliv) och skydd av personuppgifter erkända som grundläggande mänskliga rättigheter. Europeisk och nationell lagstiftning skyddar oss från yttre intrång och anser sådana olagliga, även de som uppkommer genom användning av drönare.

Som professionell drönaroperatör eller kund till drönartjänster, måste du vara medveten om att dataskyddslagar kan gälla dig även om du inte samlar in personuppgifter avsiktligt. Drönarnas tillämpningsområde innebär en hög sannolikhet att de oavsiktligt samlar in och/eller behandlar personuppgifter. Du måste noga bedöma den sannolikheten för just din verksamhet innan du inleder den. Varje drönaraktivitet som inbegriper insamling av personuppgifter måste överensstämma med de juridiska skyldigheterna och restriktionerna. 

I EU ryms insamling, lagring och alla andra former av behandling av personuppgifter i en särskild lag. I EU:s dataskyddsdirektiv och de nationella dataskyddslagarna (som snart ska ersättas av förordningen om allmänt dataskydd) fastställs de olika kraven för att samla in, behandla och lagra personuppgifter.

  • Vad är personuppgifter? Termen ”personuppgifter” (eller ”persondata”) är ett mycket brett begrepp som omfattar alla typer av information som gäller en identifierad eller identifierbar person. All användning av en drönare som tar bilder som identifierar en enskild person hamnar därför under dataskyddslagstiftningen. Men samma sak gäller också om drönaren samlar in någon typ av data (t.ex. plats, framsidor på hus, telefonnummer, registreringsnummer på bilar, IR-bilder osv.) som kan kopplas till en enskild person.
  • Vilka är principerna att ta hänsyn till vid insamling av personuppgifter? I dataskyddsreglerna fastställs flera huvudprinciper som du ska följa, däribland t.ex. samtyckesprincipen (enskilda personer måste godkänna att deras uppgifter samlas in) och rätten till tillgång (enskilda personer har fortsatt kontroll över informationen som samlas in). Du bör också överväga att minimera de personuppgifter som samlas in.

Varje person vars uppgifter samlats in olagligt får försvara sina rättigheter i nationell domstol eller lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i sitt land.

Se följande resurser för att få veta mer om de risker vad gäller integritet och dataskydd som finns i samband med professionell användning av drönare:

Senast uppdaterat : 24 januari 2018