Försäkring och ansvar för professionella användare

I EU måste professionella drönaroperatörer som flyger över en EU-medlemsstats territorium efterleva förordning (EG) 785/2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer. I artikel 4 står det också att ”Lufttrafikföretag [...] skall vara försäkrade i enlighet med denna förordning vad gäller deras luftfartsspecifika skadeståndsansvar avseende [...] tredje man.”

Huvudsyftet med förordningen är att säkerställa att offer för en olycka får tillgång till tillräcklig kompensation, genom att fastställa en miniminivå för försäkringskrav.

Trots de spännande utsikter som den här nya tekniken med drönare för med sig, ska alla användare tänka på att drönarna är luftfartyg som kan ge upphov till avsevärda skador. Några exempel på incidenter och olyckor från verkliga livet:

  • Egendomsskador, t.ex. drönare som träffat eller kolliderat med bilar.
  • Tillbud som när en kameradrönare kraschade bara någon decimeter bakom skidåkaren Marcel Hirscher (YouTube).

I sådana fall kan ditt försäkringsbolag till en viss grad göra offret skadefritt, förutsatt att du har följt dina försäkringsvillkor.

I förordning (EG) 785/2004 definieras också miniminivån för försäkringsskydd per olycka, beroende på drönarens högsta godkända startmassa. Minimibeloppet motsvarar en miljon euro per olycka.

Alla professionella drönaroperatörer ska vara försäkrade för skador som åsamkas tredje part, med en gräns på minst 1 000 000 euro.