Varnost za rekreativne uporabnike

V Evropi uporaba brezpilotnih letalnikov šteje za letalsko dejavnost. Zaradi varnosti ljudi in premoženja na tleh ter drugih zrakoplovov v zraku so številni nacionalni upravni organi za letalstvo določili obvezna varnostna pravila, da bi zagotovili, da upravljanje brezpilotnega letalnika ne bo ogrozilo nikogar (ali ničesar). Ti nacionalni predpisi o aeromodelih veljajo izključno za rekreativne in ljubiteljske uporabnike, ki upravljajo brezpilotne letalnike v zasebne namene.

Pred vzletom se morate vedno seznaniti z veljavnimi predpisi in upoštevati nekatera osnovna pravila glede varnosti.

Ta pravila se razlikujejo od države do države, za vse pa je značilno, da vključujejo omejitve letenja, kot so:

  • obveznost upravljanja z brezpilotnim letalnikom do določene višine,
  • obveznost ohranjanja minimalne razdalje od ljudi,
  • obveznost ohranjanja stalnega vizualnega nadzora nad svojim brezpilotnim letalnikom med upravljanjem,
  • obveznost registracije brezpilotnega letalnika pri pristojnem organu,
  • prepoved letenja nad določenimi območji (mesti, letališči, stadioni itn.),
  • prepoved letenja ponoči ali v določenih vremenskih razmerah,
  • prepoved motenja zrakoplovov, zlasti pri nizki višini.

Če želite izvedeti več o pravilih glede varnosti in upravljanja, si oglejte rubriko z viri na tem spletnem mestu.

Če še vedno niste prepričani o pravnih vidikih upravljanja brezpilotnega letalnika, se obrnite na nacionalni upravni organ za letalstvo.

Ne smete pozabiti, da neupoštevanje lokalnih predpisov lahko privede do znatnih denarnih kazni in/ali pravnih posledic.