Nacionalne zakonodaje o brezpilotnih letalnikih trenutno razlikujejo med njihovo rekreativno in profesionalno uporabo. Rekreativna uporaba je omejena na šport in prosti čas, zato sem sodijo na primer dirke brezpilotnih letalnikov ali snemanje zasebnih fotografij. Prodaja slik, posnetih z brezpilotnimi letalniki, je rezervirana samo za profesionalne uporabnike brezpilotnih letalnikov.Uporaba brezpilotnih letalnikov za rekreativne namene je dovoljena v večini evropskih držav in zanjo ni treba pridobiti posebnega dovoljenja od letalskih organov. A samo zato, ker je to dovoljeno, to še ne pomeni, da lahko brezpilotni letalnik upravljate brez vsakih omejitev.Obstaja nekaj osnovnih pravil, ki jih morate razumeti in upoštevati. V mnogih državah članicah je brezpilotnim letalnikom, ki so na volju na trgu, priložen še letak, na katerem so povzeta glavna pravila, ki jih je treba upoštevati. Pozorno ga preberite!Medtem ko se skupni ureditveni okvir na področju letalstva na evropski ravni še vedno razvija, se morate zavedati, da se dosedanji veljavni predpisi razlikujejo od države do države.

Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Katera so najpomembnejša pravila, ki jih moram poznati?

  • Večina evropskih držav je nedavno določila posebna varnostna in operativna pravila za letalstvo, ki urejajo uporabo brezpilotnih letalnikov v njihovem nacionalnem zračnem prostoru. Ko upravljam brezpilotni letalnik, moram vedno upoštevati ta pravila in ne smem nikoli ogrožati drugih oseb, zrakoplovov ali premoženja na tleh.
  • Varstvo zasebnostiin osebnih podatkov ljudi je temeljna pravica. Ko upravljam brezpilotni letalnik, moram vedno spoštovati zakonodajo o zasebnosti in varstvu podatkov.
  • V primeru nesreče je odgovoren upravljavec brezpilotnega letalnika, ki mora povrniti škodo, ki jo je povzročil. Ko upravljam brezpilotni letalnik, moram poskrbeti za ustrezno zavarovanje za svoj let.

V primeru neupoštevanja teh pravil lahko sledijo znatne denarne in/ali pravne posledice.