Varstvo osebnih podatkov za profesionalne uporabnike

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov sta v Evropi priznani temeljni človekovi pravici. Evropska in nacionalne zakonodaje nas varujejo pred zunanjimi vdori in jih obravnavajo kot nezakonite, vključno s tistimi, ki so posledica uporabe brezpilotnih letalnikov.

Kot profesionalni upravljavec brezpilotnega letalnika ali uporabnik storitev brezpilotnih letalnikov se morate zavedati, da zahteve za varstvo podatkov lahko veljajo tudi za vas, četudi osebnih podatkov ne zbirate namerno. Uporaba brezpilotnih letalnikov predstavlja visoko verjetnost nenamernega zbiranja in/ali obdelave osebnih podatkov. To možnost morate pozorno oceniti pred vsakim  pričetkom uporabe brezpilotnega letalnika. Pri vsakem upravljanju brezpilotnega letalnika, ki vključuje zbiranje osebnih podatkov, je treba upoštevati zakonske obveznosti in omejitve.

Zbiranje, shranjevanje in kakršna koli druga vrsta obdelave osebnih podatkov so v Evropi urejeni s posebnim zakonom. Direktiva EU o varstvu podatkov in nacionalni predpisi o varstvu podatkov (ki jih bo kmalu nadomestila splošna uredba o varstvu podatkov) določajo različne zahteve za zbiranje, obdelavo in shranjevanje osebnih podatkov.

  • Kaj so osebni podatki? Pojem „osebni podatki“ je zelo širok in zajema vsako vrsto informacij o določeni ali določljivi osebi. Zato vsaka uporaba brezpilotnega letalnika, ki posname slike, na katerih je mogoče prepoznati posameznike, sodi na področje uporabe zakonodaj o varstvu podatkov. Enako pa velja tudi v primeru, kadar brezpilotni letalnik zbere kakršne koli podatke (na primer lokacijo, pročelje hiše, telefonske številke, registrske tablice vozil, IR posnetke itn.), ki jih je mogoče povezati s posameznikom.
  • Katera načela je treba upoštevati pri zbiranju osebnih podatkov? Pravila o varstvu podatkov določajo več ključnih načel, ki jih morate upoštevati, vključno na primer z načelom soglasja (posamezniki se morajo strinjati z zbiranjem svojih podatkov) in pravico do dostopa (posamezniki ohranijo nadzor nad zbranimi informacijami). Upoštevati morate tudi možnost zmanjšanja obsega zbranih osebnih podatkov.

Vsaka oseba, katere podatki se zbirajo nezakonito, lahko zagovarja svoje pravice na nacionalnih sodiščih ali vloži pritožbo pri organu za varstvo podatkov v svoji državi.

Več o tveganjih za zasebnost in varstvo podatkov, ki so povezana s profesionalnim upravljanjem brezpilotnih letalnikov, je na voljo v naslednjih virih:

Zadnja posodobitev : 24 januar 2018