Zavarovanje in odgovornost profesionalnih uporabnikov

Profesionalni upravljavci brezpilotnih letalnikov, ki letijo prek ozemlja države članice EU, morajo v Evropi upoštevati Uredbo (ES) št. 785/2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje. Člen 4 določa, da morajo „letalski […] operaterji […] v skladu s to uredbo zavarovati svojo odgovornost, specifično za letalstvo, do […] tretjih oseb.“

Glavni namen Uredbe je zagotoviti, da imajo žrtve nesreč dostop do ustrezne odškodnine z določitvijo minimalnih zahtev glede zavarovanja.

Kljub zanimivim možnostim, ki jih nudi ta nova tehnologija, se morajo prav vsi uporabniki zavedati, da so brezpilotni letalniki zrakoplovi, ki lahko povzročijo veliko škodo. Nedavne nezgode in nesreče iz resničnega življenja vključujejo:

  • premoženjsko škodo, na primer zaradi trčenja brezpilotnega letalnika z vozilom ali njegovega strmoglavljenja na vozilo,
  • skorajšnje nesreče, na primer strmoglavljenje brezpilotnega letalnika s kamero, ki je za dlako zgrešil smučarja Marcela Hirscherja (YouTube).

V takšnih primerih lahko vaša zavarovalnica izplača odškodnino žrtvi do določene vsote pod pogojem, da ste upoštevali vse pogoje iz vaše zavarovalne police.

Uredba (ES) št. 785/2004 opredeljuje tudi minimalno zavarovalno kritje za posamezno nesrečo, odvisno od največje dovoljene vzletne mase brezpilotnega letalnika. Minimalna vsota ustreza milijonu evrov na nesrečo.

Vsi profesionalni upravljavci brezpilotnih letalnikov morajo biti zavarovani za škodo, ki jo povzročijo tretjim osebam, in sicer za najmanj 1 000 000 EUR.