Kot profesionalni uporabnik brezpilotnega letalnika morate vedeti, da je uporaba brezpilotnih letalnikov v zvezi s poslovno dejavnostjo dovoljena v mnogih evropskih državah, vendar pod zelo strogimi pogoji. V večini držav boste morali pred začetkom upravljanja brezpilotnega letalnika pridobiti različna dovoljenja/licence od svojega nacionalnega letalskega organa. Pomembna sta lahko tudi zasebnost in varstvo podatkov, zato morate upoštevati s tem povezana evropska in nacionalna pravila.

Vaša dolžnost je torej, da se seznanite z lokalnimi pravili, ki bodo veljala za dejavnosti vašega brezpilotnega letalnika.

Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Katera so najpomembnejša pravila, ki jih moram poznati kot profesionalni uporabnik?

  • Številni nacionalni upravni organiza letalstvo so določili novo zakonodajo o varnosti v letalstvu, ki ureja uporabo brezpilotnih letalnikov v njihovem nacionalnem zračnem prostoru. Kot profesionalni upravljavec brezpilotnega letalnika sem z zakonom zavezan spoštovati ustrezna nacionalna varnostna in operativna pravila, da ne bi posegel v varnost v letalstvu, ogrožal oseb ali povzročil škode na premoženju.
  • V Evropi ima vsak državljan temeljno pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Kot profesionalni upravljavec brezpilotnega letalnika moram vedno spoštovati te pravice in strogo upoštevati veljavno zakonodajo o zasebnosti in varstvu podatkov.
  • V primeru nesreče mora oseba, ki je odgovorna za brezpilotni letalnik (upravljavec, lastnik itn.), povrniti škodo, ki jo je povzročila. Evropska letalska zakonodaja zato od profesionalnih upravljavcev brezpilotnih letalnikov zahteva, da imajo sklenjeno zavarovanje. Kot profesionalni upravljavec moram torej poznati veljavne zahteve za zavarovanje in odgovornost ter poskrbeti, da imam ustrezno zavarovanje za svoj let.

V primeru neupoštevanja teh pravil lahko sledijo znatne denarne in/ali pravne posledice.