Če so vam všeč brezpilotni letalniki in če katerega od njih uporabljate za prostočasne ali poslovne dejavnosti, boste na našem portalu našli osnovne zahteve ter veljavne zakone in predpise v zvezi z brezpilotnimi letalniki v EU, na Norveškem in v Švici, ki bodo vas ali vaše podjetje zaščitili pred težavami ali celo pravnimi postopki. S posebej pripravljenimi videoposnetki in dokumenti, kot so kodeks ravnanja z brezpilotnimi letalniki ter nacionalni povzetki ali priročniki, vas želimo ozavestiti o varnem, pa tudi zakonitem in odgovornem upravljanju brezpilotnih letalnikov in vam pri tem pomagati.

Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.