Če so vam všeč brezpilotni letalniki in če katerega od njih uporabljate za prostočasne ali poslovne dejavnosti, boste na našem portalu našli osnovne zahteve ter veljavne zakone in predpise v zvezi z brezpilotnimi letalniki v EU, na Norveškem in v Švici, ki bodo vas ali vaše podjetje zaščitili pred težavami ali celo pravnimi postopki. S posebej pripravljenimi videoposnetki in dokumenti, kot so kodeks ravnanja z brezpilotnimi letalniki ter nacionalni povzetki ali priročniki, vas želimo ozavestiti o varnem, pa tudi zakonitem in odgovornem upravljanju brezpilotnih letalnikov in vam pri tem pomagati.