Bezpečnosť pre rekreačných používateľov

Používanie bezpilotného lietadla sa v Európe považuje za leteckú činnosť. V záujme ochrany osôb a majetku na zemi a ostatných lietadiel vo vzduchu preto národné úrady pre letectvo zaviedli povinné bezpečnostné pravidlá s cieľom zaistiť, aby let vášho bezpilotného lietadla nikoho (alebo nič) neohrozoval. Tieto vnútroštátne predpisy o leteckých modeloch sa výlučne vzťahujú na rekreačných používateľov a nadšencov, ktorí používajú bezpilotné lietadlá na súkromné účely.

Pred vzlietnutím by ste sa mali vždy informovať o platných predpisoch a dodržiavať určité základné bezpečnostné pravidlá.

Tieto pravidlá sa v jednotlivých krajinách líšia, bežne však zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa lietania, napríklad:

  • povinnosť lietať s bezpilotným lietadlom pod určitou nadmorskou výškou
  • povinnosť zotrvať v minimálnej vzdialenosti od ľudí
  • povinnosť udržiavať neustály vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom
  • povinnosť registrovať bezpilotné lietadlo na príslušnom úrade
  • zákaz preletu nad určitými oblasťami (mestá, lietadlá, štadióny atď.)
  • zákaz letu v noci alebo za istých poveternostných podmienok
  • zákaz prekážať inému lietadlu, najmä v nízkej nadmorskej výške

Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnostných a prevádzkových pravidlách, pozrite si časť so zdrojmi na tomto webovom sídle.

Ak máte stále pochybnosti o právnom aspekte vašej prevádzky, obráťte sa na národný úrad pre letectvo.

V každom prípade by ste si mali uvedomovať, že nedodržanie miestnych zákonov môže viesť k značným finančným sankciám a/alebo môže mať právne dôsledky.