Ochrana súkromných údajov pre rekreačných používateľov

Súkromie a ochrana osobných údajov sú v Európe uznané ako základné ľudské práva. Európske a vnútroštátne právne predpisy nás chránia pred vonkajšími narušeniami, ktoré sa považujú za nezákonné, vrátane tých, ktoré vyplývajú z používania bezpilotných lietadiel.

Ako rekreačný používateľ bezpilotných lietadiel musíte mať vždy na pamäti, že vaša aktivita potenciálne narušuje súkromie iných osôb a že sa na vás môžu vzťahovať právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

Pokiaľ svoje bezpilotné lietadlo vybavíte fotoaparátom, videorekordérom alebo akýmkoľvek iným zariadením schopným zachytávať osobné údaje vrátane fotografií, konverzácií, miesta atď., uplatňujú sa právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

Neznamená to, že nemôžete ovládať bezpilotné lietadlá vybavené fotoaparátom, ale musíte vždy bezpilotné lietadlá používať zodpovedne a nezasahovať do súkromia iných osôb.

Nemali by ste napríklad fotografovať, nahrávať videá alebo zvukové záznamy ľudí v ich domovoch, záhradách, aute atď. bez ich povolenia; a nezabudnite, že ochrana osobných údajov a súkromie sa uplatňujú aj na verejných miestach. Za istých okolností sa ochrana môže vzťahovať aj na majetok ľudí.

Existuje tiež riziko, že aktivita vášho bezpilotného lietadla môže narúšať súkromie napriek tomu, že vaše bezpilotné lietadlo nie je vybavené fotoaparátom alebo inými snímačmi. Ľudia totiž môžu mať pocit, že ich bezpilotné lietadlo sleduje a preto môžu prispôsobiť svoje správanie.

Ak aktivita vášho bezpilotného lietadla porušuje niekoho súkromný život, nezabudnite, že táto osoba môže chrániť svoje súkromie na súde alebo na národnom úrade na ochranu osobných údajov.

V záujme zodpovedného konania si hlbšie preštudujte informácie o rizikách týkajúcich sa súkromia a ochrany osobných údajov a súvisiace predpisy pomocou týchto zdrojov:

Posledná aktualizácia : 18 január 2018