Poistenie a zodpovednosť rekreačných používateľov

V Európe sa akýkoľvek stroj, ktorý sa obsluhuje vo vzduchu, zo zákona považuje za lietadlo, čo zahŕňa aj bezpilotné lietadlá.

Bezpilotné lietadlo môže bez ohľadu na svoju hmotnosť, veľkosť a rýchlosť spôsobiť značné škody osobám a na majetku. Príklady zo skutočného života:

  • telesné poranenia, napríklad deti s trvalým zranením, ktoré spôsobila vrtuľa bezpilotného lietadla,
  • škody na majetku, napríklad bezpilotné lietadlá, ktoré sa zrútili na automobily.

Ak dôjde k incidentu s bezpilotným lietadlom, ako prevádzkovateľ alebo majiteľ bezpilotného lietadla sa musíte poranenej osobe a orgánom identifikovať. Možno budete musieť uhradiť aj finančnú kompenzáciu obeti, pričom príslušné sumy kompenzácie sa medzi krajinami môžu značne líšiť.

Ak sa chcete vyhnúť veľkému finančnému riziku, mali by ste si minimálne overiť, či vaše poistenie ako majiteľa domu alebo súkromné poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa rekreačné činnosti s bezpilotným lietadlom. Ak nie, dôrazne vám odporúčame, aby ste požiadali svojho poisťovateľa o pridanie tohto krytia, alebo aby ste si zakúpili osobitné poistenie bezpilotného lietadla. Takéto poistenie je v niektorých členských štátoch EÚ dokonca povinné a je potrebné zabezpečiť si ho pred lietaním.

V každom prípade by ste si mali pozorne prečítať podmienky svojej poistnej zmluvy (vrátane zemepisného pokrytia) a uistiť sa, že ich budete počas letu dodržiavať.