Vo vnútroštátnych právnych predpisoch o bezpilotných lietadlách sa v súčasnosti rozlišuje medzi rekreačným a profesionálnym používaním bezpilotných lietadiel. Rekreačné používanie sa obmedzuje na športové a voľnočasové aktivity, ako sú preteky bezpilotných lietadiel alebo súkromné fotografovanie. Predaj fotografií zaznamenaných bezpilotným lietadlom je vyhradené len pre profesionálnych používateľov bezpilotných lietadiel.

Používanie bezpilotných lietadiel na rekreačné účely je povolené vo väčšine európskych krajín bez osobitného povolenia leteckých úradov. Povolené používanie však neznamená, že môžete lietať na bezpilotnom lietadle bez akýchkoľvek obmedzení.

Je niekoľko dôležitých pravidiel, ktoré musíte pochopiť a dodržiavať. Bezpilotné lietadlá sa v mnohých členských štátoch predávajú s informačným letákom, v ktorom sú zhrnuté hlavné pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pozorne si ich prečítajte!

Hoci na európskej úrovni sa aktuálne pripravuje spoločný regulačný rámec v oblasti letectva, mali by ste vedieť, že platné pravidlá a predpisy sa v jednotlivých krajinách zatiaľ líšia.

Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Aké sú najdôležitejšie pravidlá, o ktorých je potrebné vedieť?

  • Vo väčšine európskych krajín sa nedávno stanovili osobitné pravidlá leteckej bezpečnosti a prevádzky, ktorými sa upravuje používanie bezpilotných lietadiel vo vnútroštátnom leteckom priestore. Pri ovládaní bezpilotného lietadla musím vždy dodržiavať tieto pravidlá a nikdy nesmiem ohroziť ostatné osoby, lietadlo alebo majetok na zemi.
  • Ochrana súkromného života a osobných údajov osôb je základným právom. Pri ovládaní bezpilotného lietadla musím vždy dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov.
  • V prípade nehody znáša zodpovednosť osoba obsluhujúca bezpilotné lietadlo a musí uhradiť spôsobenú škodu. Pri obsluhe bezpilotného lietadla sa musím uistiť, že svoj let mám náležite poistený.

Nedodržanie týchto pravidiel môže mať značné finančné a/alebo právne dôsledky.