Ak obľubujete bezpilotné lietadlá a vykonávate let/prevádzku takéhoto zariadenia, či už na rekreačné alebo obchodné účely, na našom portáli nájdete informácie o základných požiadavkách a zákonoch a právnych predpisoch týkajúcich sa bezpilotných lietadiel, ktoré platia v EÚ, Nórsku a Švajčiarsku. Tieto informácie prispejú k vašej ochrane alebo k ochrane vášho podniku pred problémami alebo v horšom prípade pred právnymi nárokmi. Cieľom našich videí a dokumentov venovaných tejto problematike, napr. kódex správania týkajúci sa bezpilotných lietadiel, národné súhrny alebo príručky, je zvýšiť vašu informovanosť a pomôcť vám ako profesionálnemu či rekreačnému používateľovi lietať bezpečne, ale aj zákonne a zodpovedne.

Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.