Protecția vieții private și a datelor pentru operatorii profesioniști

În Europa, protecția vieții private și a datelor personale sunt drepturi fundamentale, unanim recunoscute. Legislațiile naționale și Europene ne protejează împotriva intervențiilor externe, considerându-le ilegale, incluzându-le și pe cele rezultate din utilizarea dronelor.

Ca operator profesionist sau client al serviciilor furnizate cu ajutorul dronelor, trebuie să fiți conștient că cerințele de protecție a datelor vă pot privi și pe dumneavoastră, chiar dacă nu colectați date personale in mod intenționat. Aplicațiile dronelor prezintă o probabilitate crescută de a colecta și/sau procesa date personale involuntar. Trebuie să evaluați cu grijă această probabilitate în cazul operațiunilor în care doriți să vă angajați, înainte de a le începe. Orice operațiune a unei drone, ce implică colectare de date personale, trebuie să se supună obligațiilor și restricțiilor legale.

În Europa, colectarea, stocarea și orice alt tip de procesare a datelor personale sunt încadrate de o lege specială. Directiva Uniunii Europene pentru Protecția Datelor si Legile Naționale pentru protecția datelor (în curând vor fi înlocuite de Reglementarea Generală pentru Protecția Datelor) prevăd diferitele cerințe pentru colectarea, procesarea și stocarea datelor personale.

  • Ce sunt datele personale? Noțiunea de ”date personale” este un concept foarte larg, ce acoperă orice tip de informație legată de o persoană identificată sau identificabilă. Ca urmare, orice utilizare a unei drone ce înregistrează imagini care identifică un individ intră în sfera de aplicabilitate a legislațiilor pentru protecția datelor. Insă aceleași reguli se aplică dacă drona colectează orice alt tip de date (cum ar fi locație, fațade de imobile, numere de telefon, plăcuțe de inmatriculare, imagini cu raze infraroșii, etc.) ce pot fi asociate cu un individ. 
  • Care sunt principiile de luat în considerare atunci când se colectează date personale? Regulile de protecție a datelor stabilesc câteva principii-cheie cu care trebuie să vă conformați, incluzând, spre exemplu, principiul consimțământului (indivizii trebuie să își dea acordul pentru ca datele lor să fie colectate) și dreptul la acces (indivizii mențin controlul asupra informațiilor colectate). De asemenea, ar trebui să limitați cantitatea de date personale colectate.

Orice persoană ale cărei date au fost colectate in mod ilegal are dreptul de a-și apăra datele personale la curtea națională de justiție sau să depună o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor din țara respectivă.

Pentru a afla mai multe despre riscurile privind protecția vieții private și a datelor, asociate cu operațiunile profesionale ce implică drone, vă invităm să accesați următoarele resurse:

Ultima actualizare : 24 Ianuarie 2018