Ca operator profesionist al unei drone, trebuie să știți că utilizarea unei drone in conexiune cu o activitate comercială este permisă în multe țări europene, insă în condiții foarte stricte. În majoritatea țărilor veți avea nevoie de diferite autorizații / certificate emise de Autoritatea Aeronautică Națională din țara dumneavoastră, înainte să puteți desfășura orice operațiune. În plus, protecția vieții private și a datelor poate juca un rol important, deci trebuie sa urmați regulile Europene și naționale aferente.  

Este, în concluzie, responsabilitatea dumneavoastră să vă informați asupra regulilor locale ce se aplică activităților ce presupun utilizarea unei drone.

Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ca operator profesionist, care sunt regulile cele mai importante pe care trebuie să le respect?

  • Un număr considerabil de Autorități Aeronautice Naționale au stabilit noi legislații naționale privind normele de siguranță în utilizarea dronelor în spațiul lor aerian național. Ca operator profesionist al unei drone, sunt obligat prin lege să respect regulile naționale de siguranță și operare aferente, pentru a nu interfera cu siguranța aviației, a nu periclita persoanele și a nu provoca daune bunurilor.
  • În Europa, fiecare cetățean are dreptul fundamental la protecție a vieții private și a datelor personale. Ca operator profesionist al unei drone, trebuie să respect întotdeauna aceste drepturi și să urmez cu strictețe legislațiile în vigoare cu privire la protecția vieții private și a datelor personale.
  • În eventualitatea unui accident, persoana responsabilă pentru dronă (pilotul, operatorul, proprietarul etc.) trebuie să compenseze pentru daunele cauzate. Astfel, legislația aviatică europeană le solicită operatorilor profesioniști să fie asigurați. Ca operator profesionist al unei drone, trebuie să fiu conștient cu privire la cerințele de asigurare și răspundere și să mă asigur că dețin o poliță de asigurare corespunzătoare pentru operațiunile în care mă angajez. 

Nerespectarea acestor reguli poate rezulta în sancțiuni financiare și/sau consecințe legale.