Bezpieczeństwo dla użytkowników rekreacyjnych

W Europie użytkowanie dronów uznawane jest za działalność lotniczą. Aby chronić osoby i mienie, a także inne statki w przestrzeni powietrznej,  instytucje lotnictwa cywilnego wielu krajów ustanowiły obowiązkowe zasady bezpieczeństwa, mające zagwarantować, że lot dronem nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób, innych użytkowników przestrzeni powietrznej (samolotów, szybowców, helikopterów, itp.), ani powodować szkód wobec mienia. Zasady te mają zastosowanie wyłącznie wobec użytkowników rekreacyjnych i sportowych pilotujących drony. Ponadto, większość krajów ustanowiła przepisy regulujące loty modelami. Zawsze przed rozpoczęciem lotu zapoznaj się z obowiązującymi przepisami i postępuj zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństw.

Zasady te różnią się w zależności od kraju, jednak zwykle obejmują następujące aspekty:

  • Obowiązek utrzymywania drona poniżej określonej wysokości;
  • Obowiązek zachowania minimalnej odległości od osób;
  • Obowiązek pozostawania w nieprzerwanym kontakcie wzrokowym z dronem;
  • Obowiązek zarejestrowania drona we właściwym urzędzie;
  • Zakaz wykonywania lotów nad określonymi obszarami (miastami, lotniskami, stadionami, itp.);
  • Zakaz wykonywania lotów nocą lub w określonych warunkach pogodowych;
  • Zakaz zakłócania lotu innych statków powietrznych, zwłaszcza na niskich wysokościach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania dronów, zapoznaj się z sekcją informacyjną naszej strony internetowej.

W razie dalszych wątpliwości związanych z prawnymi aspektami użytkowania dronów, skontaktuj się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować koniecznością poniesienia konsekwencji prawnych i/lub finansowych.