Ubezpieczenie i odpowiedzialność prawna dla użytkowników rekreacyjnych i sportowych

W Europie, wszelkie urządzenia latające, uznawane są przez prawo za statki powietrzne. Dotyczy to również dronów.

Niezależnie od swojej wagi, wymiarów i prędkości, dron może spowodować poważne szkody osobowe lub materialne, takie jak:

  • Obrażenia ciała, np. u dzieci, które doznają trwałych uszkodzeń w wyniku uderzenia śmigłem drona;
  • Uszkodzenie mienia, np. w przypadku zderzeń dronów z samochodami.

W razie wypadku z udziałem drona pilot lub właściciel mają obowiązek ujawnić swoją tożsamość osobie poszkodowanej oraz władzom. Mogą także zostać zobowiązani do wniesienia odszkodowania pieniężnego na rzecz osoby poszkodowanej. Jego wysokość znacznie różni się w zależności od kraju.

Aby uniknąć ryzyka finansowego, sprawdź, czy posiadana polisa ubezpieczeniowa obejmuje następstwa rekreacyjnego lub sportowego latania dronem. Jeśli nie, uzupełnij swoją ochronę ubezpieczeniową lub wykup specjalne ubezpieczenie w zakresie użytkowania dronów. W niektórych krajach Unii Europejskiej takie ubezpieczenie jest obowiązkowe i musisz je mieć przed rozpoczęciem wykonywania lotów.

W każdym wypadku dobrze zapoznaj się z warunkami polisy ubezpieczeniowej (włącznie z zasięgiem geograficznym) i przestrzegaj ich w czasie latania.