Obecne krajowe przepisy prawne dotyczące latania dronami rozróżniają pomiędzy użytkowaniem rekreacyjnym i sportowym oraz  komercyjnycm. Loty rekreacyjne i sportowe ogranicza się do działalności sportowej i wypoczynkowej, na przykład wyścigów dronów lub fotografowania  w celach praywatnych i hobbystycznych. Sprzedaż zdjęć wykonanych przy użyciu dronów jest dozwolona wyłącznie w przypadku użytkowników komercyjnych.

Loty dronami w celach rekreacyjnych są dozwolone w większości krajów europejskich bez konieczności posiadania specjalnego zezwolenia od władz lotniczych. Istnieją jednak zasady i ogranicznia, do których musisz się stosować. Istnieje kilka ważnych zasad, które należy rozumieć i przestrzegać. W wielu krajach Unii Europejskiej drony sprzedawane są wraz z ulotką wyjaśniającą obowiązujące przepisy. Zapoznaj się z nimi!

Pomimo, że na szczeblu europejskim trwają prace nad wspólnotowymi ramami prawnymi dotyczącymi lotnictwa, na dzień dzisiejszy obowiązują przepisy i zasady ustanowione na poziomie krajowym. Pamiętaj, że w zależności od kraju, w którym latasz dronem, jak i od rodzaju drona, może on zostać zakwalifikowany jako model latający. W takich przypadkach musisz postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi lotów modelami.

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Jakie są najważniejsze przepisy, które powinienieś znać?

  • Większość krajów europejskich ustanowiło niedawno specjalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania statków powietrznych regulujące użytkowanie dronów w krajowej przestrzeni powietrznej. Podczas wykonywania lotu dronem zawsze przestrzegaj tych przepisów i nigdy nie narażaj na niebezpieczeństwo innych osób, statków powietrznych ani mienia na ziemi. Pamiętaj też, że latać dronami można tylko w określonej przestrzeni.
  • Ochrona prywatności oraz danych osobowych to jedno z podstawowych praw człowieka. Podczas wykonywania lotu dronem zawsze przestrzegaj przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych ososbowych.
  • Jako operator drona ponosisz pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i masz obowiązek zrekompensować wszelkie szkody powstałe w wyniku wypadku. Przed rozpoczęciem lotu dronem wykup ubezpieczenie obejmujące ewentualne następstwa lotu.

Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować koniecznością poniesienia konsekwencji prawnych i/lub finansowych.