Bezpieczeństwo dla użytkowników komercyjnych

Większość krajowych instytucji lotnictwa cywilnego w Europie ustanowiło zasady bezpieczeństwa regulujące użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej. Przepisy te zostały ustanowione, aby zagwarantować, że działania z użyciem dronów nie stwarzają zagrożenia dla osób bądź mienia ani dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej (samolotów, szybowców, helikopterów itp.).

Zawsze przed rozpoczęciem lotu zapoznaj się z obowiązującymi przepisami i postępuj zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

Zasady te różnią się w zależności od kraju, jednak zwykle obejmują:

  • Ograniczenia lotu - krajowe instytucje lotnictwa cywilnego ustanowiły szczegółowe zasady dotyczące ograniczeń lotów uwzględniające  złożoność operacyjną wykonywanego lotu oraz masę drona. W większości przypadków zasady krajowe określają maksymalną wysokość lotu oraz wymogi w zakresie pozwoleń na obsługę dronów w obszarach zaludnionych lub poza zasięgiem wzroku (ang. BVLOS – Beyond Visual Line of Sight).
  • Obowiązek odbycia szkolenia dla pilotów, który gwarantuje, że potencjalni operatorzy posiadają wszelkie niezbędne umiejętności i podstawową wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa lotniczego. W wielu krajach potencjalni operatorzy zobowiązani są do zdania egzaminu pisemnego oraz testu praktycznego.
  • Obowiązek uzyskania świadectwa zdatności do lotu, które potwierdza, że twój dron spełnia wymogi bezpieczeństwa.
  • Obowiązek zarejestrowania drona we właściwym urzędzie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania dronów, zapraszamy do naszej sekcji informacyjnej. W razie dalszych wątpliwości odnośnie aspektów prawnych związanych z lataniem dronami, skontaktuj się z krajowymi instytucjami lotnictwa cywilnego.

Pamiętaj, że niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować koniecznością poniesienia konsekwencji prawnych i/lub finansowych.