Prywatność i ochrona danych osobowych dla użytkowników komercyjnych

Prywatność i ochrona danych osobowych są w Europie uznawane za podstawowe prawa człowieka. Prawodawstwo europejskie i krajowe chroni nas przed przypadkami naruszenia prywatności, uznając je za nielegalne, także w wynikiu użycia dronów.

Używając drona w celach gospodarczych lub będąc klientem korzystającym z usług świadczonych z użyciem dronów musisz być świadom, że przepisy o ochronie danych osobowych cię dotyczą, nawet jeśli posiadasz lub przetwarzasz dane w sposób niezamierzony.

Wykonywanie lotów dronem stwarza wysokie prawdopodobieństwo niezamierzonego gromadzenia i/lub przetwarzania danych osobowych. Dlatego, przed każdym lotem dokonaj starannej oceny prawdopodobieństwa wejścia w posiadanie danych osobowych. Wszelkiego rodzaju użytkowanie drona, które pociąga za sobą gromadzenie danych osobowych, musi być zgodne z prawem.

W Europie gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest uregulowanie prawnie. Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz przepisy krajowe określają zasady w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

  • Czym są dane osobowe? „Dane osobowe” to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje wszelkiego rodzaju informacje związane z konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobą. W związku z tym zarejestrownaie obrazu z użyciem drona, który umożliwia identyfikację osoby, jest objęte prawem ochrony danych osobowych. To samo dotyczy danych innego typu (takich jak lokalizacja, fasada domu, numer telefonu, tablica rejestracyjna, obraz w podczerwieni itp.), które da się powiązać z osobą i które zostały pozyskane z użyciem drona.
  • Jakich zasad należy przestrzegać podczas pozyskiwania danych osobowych? Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określają szereg podstawowych zasad, których musisz przestrzegać, w tym przykładowo zasadę zgody (osoba musi wyrazić zgodę na gromadzenie jej danych) oraz zasadę prawa dostępu (osoba zachowuje kontrolę nad gromadzonymi danymi). W gromadzeniu danych ogranicz się do minimum.

Każda osoba, której dane zostały pozyskane nielegalnie, może dochodzić swoich praw w sądach krajowych lub wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych w swoim kraju.


Ostatnia aktualizacja : 24 styczeń 2018