Użytkowanie dronów w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest dozwolone w wielu krajach europejskich, jednak na ściśle określonych warunkach. W większości krajów, przed przystąpieniem do jakiejkolwiek działalności z użyciem dronów, należy uzyskać odpowiednie upoważnienia/licencje od uprawnionych instytucji krajowych lotnictwa cywilnego. Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie krajowych i europejskich przepisów w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych osób trzecich.

Na tobie jako użytkowniku spoczywa obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów obowiązujących w odniesieniu do wykonywania lotów dronami.

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Jakie są najważniejsze przepisy, których użytkownicy komercyjni powinni być świadomi?

  • Wiele krajów ustanowiło już nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa lotniczego regulujące użytkowanie dronów w krajowej przestrzeni powietrznej. Jako komercyjny operator drona jesteś zobowiązany do przestrzegania prawa w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania, tak, aby nie zakłócać bezpieczeństwa lotniczego, nie stwarzać zagrożenia dla osób, ani nie powodować szkód wobec mienia.
  • W Europie każdy obywatel ma fundamentalne prawo do prywatności i ochrony swoich danych osobowych. Latając dronem zarobkowo zawsze respektuj to prawo i przestrzegaj obowiązujących przepisów w zakresie nienaruszania prywatności i ochrony danych osobowych.
  • W razie wypadku osoba odpowiedzialna za lot dronem (właściciel, operator itp.) ma obowiązek zrekompensować wszelkie wyrządzone szkody. Europejskie prawo lotnicze wymaga zatem, aby użytkownicy dronów w celach gospodarczych byli odpowiednio ubezpieczeni. Jako komercyjny użytkownik dronów powinieneś znać obowiązujące wymogi w zakresie ubezpieczenia i odpowiedzialności prawnej i wykupić polisę ubezpieczeniową obejmującą ewentualne następstwa lotu.

Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować koniecznością poniesienia konsekwencji prawnych i/lub finansowych.