Jeśli interesujesz się bezzałogowymi statkami powietrznymi i użytkujesz je dla przyjemności lub w celach zawodowych, na naszym portalu znajdziesz informacje na temat podstawowych wymogów oraz przepisów dotyczących dronów, które obowiązują w UE, Norwegii i Szwajcarii. Dzięki tej wiedzy możesz uniknąć — Ty lub Twoja firma — problemów bądź, co gorsza, roszczeń prawnych w tym zakresie. Specjalnie przez nas przygotowane filmy wideo i dokumenty, jak np. kodeks użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, streszczenia krajowych aktów prawnych lub podręczniki, mają za zadanie podnosić świadomość i pomagać użytkownikom nie tylko w bezpiecznym prowadzeniu lotów — czy to w celach rekreacyjnych, czy zawodowych — ale także pod względem odpowiedzialności i przestrzegania przepisów.

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.