Veiligheid voor recreatieve gebruikers

In Europa wordt het gebruik van drones gezien als een luchtvaartactiviteit. Om mensen en eigendommen op de grond en andere luchtvaartuigen in de lucht te beschermen hebben veel Nationale Luchtvaartautoriteiten verplichte veiligheidsvoorschriften opgesteld zodat uw dronevlucht niemand (of niets) in gevaar brengt. Deze nationale veiligheidsvoorschriften over modelvliegtuigen zijn exclusief van toepassing op gebruikers en hobbyvliegers van drones voor privédoeleinden.

Voordat U Uw drone laat opstijgen moet U op de hoogte zijn van de van toepassing zijnde regels en enkele fundamentele veiligheidsvoorschriften opvolgen.

Deze regels verschillen per land maar omvatten meestal vliegbeperkingen zoals:

  • De verplichting om Uw drone onder een bepaalde hoogte te laten vliegen
  • De verplichting om op een minimale afstand van mensen te blijven
  • De verplichting om te allen tijde visueel contact te houden met Uw drone
  • De verplichting om Uw drone bij de bevoegde autoriteit te registreren
  • Het verbod om over bepaalde gebieden te vliegen (steden, vliegvelden, stadions, enz.)
  • Het verbod om ‘s nachts of in bepaalde weersomstandigheden te vliegen
  • Het verbod om andere luchtvaartuigen te hinderen, vooral op lagere hoogtes

Als U meer wilt weten over regels inzake veiligheid en exploitatie nodigen we U uit de afdeling bronnen van deze website te bezoeken.

Neem bij eventueel overgebleven twijfel over een wettelijk aspect van Uw exploitatie contact op met uw Nationale Luchtvaartautoriteit.

Tot slot moet U altijd weten dat niet-naleving van de lokale wetten kan leiden tot aanzienlijke financiële sancties en/of juridische gevolgen.