Verzekering en aansprakelijkheid voor recreatieve gebruikers

In Europa wordt iedere machine die in de lucht wordt bestuurd wettelijk beschouwd als een luchtvaartuig en drones vallen daar ook onder.

Ongeacht hun gewicht, afmeting en snelheid kan een drone aanzienlijke schade aan mensen en eigendommen veroorzaken. Voorbeelden uit het echte leven zijn onder andere:

  • Lichamelijk letsel, zoals kinderen die blijvend letsel overhouden door de propeller van een drone
  • Materiële schade zoals drones die op auto's storten

Bij een ongeval met een drone moet U zich, als de bestuurder of eigenaar bij de gewonde en de autoriteiten identificeren. Mogelijk moet U ook een financiële vergoeding betalen aan het slachtoffer, waarbij het bedrag per land aanzienlijk kan variëren.

Om te voorkomen dat U grote financiële risico's loopt, moet U in ieder geval nagaan of Uw aansprakelijkheidsverzekering recreatieve droneactiviteiten dekt. Zo niet, dan wordt U met klem aangeraden Uw verzekeraar te vragen dit in de dekking op te nemen of een speciale verzekering voor drones af te sluiten. In sommige landen is zo'n verzekering zelfs verplicht en moet deze van kracht zijn voordat U gaat vliegen.

U moet in ieder geval de voorwaarden van uw verzekeringspolis (inclusief geografische dekking) zorgvuldig lezen en zorgen dat U deze tijdens Uw vlucht naleeft.