Op dit moment wordt er in wetgeving inzake drones een onderscheid gemaakt tussen recreatief en professioneel dronegebruik. Recreatief gebruik is beperkt tot sport en recreatieve activiteiten zoals droneraces of privéfotografie. De verkoop van foto's die met een drone zijn gemaakt, is uitsluitend voorbehouden aan professionele dronegebruikers. Het gebruik van drones voor recreatieve doeleinden is in de meeste Europese landen toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de luchtvaartautoriteiten. Maar enkel omdat het is toegestaan, betekent dit niet dat U Uw drone zomaar overal kunt laten vliegen. Er zijn een aantal essentiële regels die U moet begrijpen en opvolgen. In veel lidstaten worden drones verkocht met een folder waarin de belangrijkste regels worden samengevat. Lees deze aandachtig! Omdat er op dit moment een gemeenschappelijk regelgevingskader voor luchtvaart op Europees niveau in de maak is, moet U goed beseffen dat wet- en regelgeving nog steeds per land kan verschillen.

Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Wat zijn de belangrijkste regels waar ik op moet letten?

  • De meeste Europese landen hebben recentelijk specifieke regels voor veiligheid en exploitatie in de luchtvaart opgesteld om het gebruik van drones in hun nationale luchtruim te reguleren. Als ik een drone laat vliegen, moet ik deze regels altijd naleven en mag ik nooit andere personen, luchtvaartuigen of eigendommen op de grond in gevaar brengen.
  • De bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens van mensen is een fundamenteel recht. Als ik een drone laat vliegen moet ik de wetgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens respecteren.
  • Bij een ongeval is de piloot van de drone verantwoordelijk en moet deze de schade vergoeden die hij of zij heeft veroorzaakt. Als ik een drone laat vliegen moet ik ervoor zorgen dat ik voldoende ben verzekerd voor mijn vlucht.

Niet-naleving van deze regels kan leiden tot aanzienlijke financiële en/of juridische gevolgen.