Veiligheid voor professionele gebruikers

In Europa hebben de meeste Nationale Luchtvaartautoriteiten wetgeving voor luchtvaartveiligheid opgesteld om het gebruik van drones in het luchtruim te reguleren. Deze regels zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat dronebestuurders geen gevaar veroorzaken voor mensen of eigendommen of voor andere gebruikers van het luchtruim (vliegtuigen, zweefvliegtuigen, helikopters, enz.)

Voordat U Uw drone laat opstijgen moet U op de hoogte zijn van de lokale vliegvoorschriften die van toepassing zijn op Uw vlucht en enkele fundamentele veiligheidsvoorschriften opvolgen.

Deze regels verschillen per land maar omvatten meestal:

  • Vliegbeperkingen. Nationale Luchtvaartautoriteiten hebben nauwkeurige regels opgesteld op basis van de operationele complexiteit van Uw vlucht en het gewicht van Uw luchtvaartuig. In de meeste gevallen leggen landen een maximumvluchthoogte op en is er speciale toestemming nodig om boven bevolkte gebieden of buiten het gezichtsveld (Beyond Visual Line of Sight - BVLOS) te vliegen.
  • De verplichting tot het opleiden van piloten om ervoor te zorgen dat bestuurders beschikken over de benodigde vaardigheden en basiskennis van wetgeving voor luchtvaartveiligheid. In veel landen moeten toekomstige bestuurders een schriftelijk examen en een vliegtest met goed gevolg afleggen.
  • De verplichting dat Uw drone een bewijs van luchtvaardigheid heeft waaruit blijkt dat hij veilig is om te vliegen.
  • De verplichting om Uw drone te registreren bij de bevoegde autoriteit.

Als U meer wilt weten over regels inzake veiligheid en exploitatie en over hoe U de benodigde vergunningen kunt aanvragen, nodigen we U uit de afdeling bronnen van deze website te bezoeken. Neem bij eventueel overgebleven twijfel over een wettelijk aspect van Uw exploitatie contact op met Uw Nationale Luchtvaartautoriteit.

Tot slot moet u altijd onthouden dat niet-naleving van de lokale wetten kan leiden tot aanzienlijke financiële sancties en/of juridische gevolgen.