Privacy- en gegevensbescherming voor professionals

In Europa zijn privacy en bescherming van persoonsgegevens erkende fundamentele rechten van de mens. Europese en nationale wetgeving beschermt ons tegen inbreuk van buitenaf, wat als onwettig wordt beschouwd, met inbegrip van inbreuken met behulp van drones. 

Als professioneel dronebestuurder of klant van dronediensten moet U zich ervan bewust zijn dat gegevensbeschermingsvoorschriften op U van toepassing kunnen zijn, zelfs als U de persoonsgegevens onbedoeld verzamelt. Het gebruik van drones geeft een grote kans op onbedoeld verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens. Voordat U begint, dient U zorgvuldig te beoordelen of deze situatie zich voordoet tijdens Uw vlieg operatie. Iedere drone vlucht die het verzamelen van persoonsgegevens met zich meebrengt moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen en beperking.

In Europa wordt het verzamelen, opslaan en ieder wijze van verwerking van persoonsgegevens door een specifieke wet afgebakend. De EU-gegevensbeschermingsrichtlijn en het nationale gegevensbeschermingsrecht (die binnenkort wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming) bevat de verschillende vereisten voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens.

  • Wat zijn persoonsgegevens? De term „persoonsgegevens“ is een heel breed concept voor alle soorten gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Ieder gebruik van een drone die afbeeldingen maakt waarmee een individu kan worden geïdentificeerd, valt daarom onder de reikwijdte van wetgevingen voor gegevensbescherming. Dit geldt ook wanneer de drone om het even welke soort gegevens verzamelt (zoals locatie, gevels, telefoonnummers, kentekenplaten van voertuigen, infrarood afbeeldingen, enz.) die aan een individu kunnen worden gekoppeld.
  • Met welke beginselen moet U rekening houden bij het verzamelen van persoonsgegevens? In de regels voor gegevensbescherming staan een aantal belangrijke beginselen die U moet naleven, onder andere het beginsel van toestemming (individuen moeten toestemming geven voor het verzamelen van hun gegevens) en het recht op toegang (individuen behouden de controle over de verzamelde gegevens). Overweeg ook om het verzamelen van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. 

Iedereen van wie gegevens onrechtmatig zijn verzameld, mag zijn of haar rechten verdedigen voor een nationale rechter of een klacht indienen bij de Nationale Autoriteiten voor Gegevenbescherming in eigen land.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over risico's bij privacy- en gegevensbescherming met betrekking tot het professioneel gebruik van drones:

Laatst bijgewerkt : 24 januari 2018