Als professioneel gebruiker van een drone moet U weten dat het gebruik van drones in verband met economische activiteiten in veel Europese landen is toegestaan, zij het onder zeer strikte voorwaarden. In de meeste landen hebt U verschillende goedkeuringen/vergunningen van de Nationale Luchtvaartautoriteit nodig voordat U Uw activiteit kunt beginnen. Daarnaast kunnen privacy- en gegevensbescherming ook een grote rol spelen en moet U zich houden aan geldende Europese en nationale regels.

Daarom is het Uw verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van lokale regels die op Uw droneactiviteiten van toepassing zijn.

Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Wat zijn de belangrijkste regels waarvan ik als professioneel gebruiker op de hoogte moet zijn?

  • Een groot aantal Nationale Luchtvaartautoriteiten hebben nieuwe wetgeving voor luchtvaartveiligheid opgesteld om het gebruik van drones in hun nationale luchtruim te reguleren. Als professioneel dronebestuurder ben ik wettelijk verplicht de desbetreffende nationale regels inzake veiligheid en exploitatie te respecteren zodat ik de luchtvaartveiligheid niet hinder, geen mensen in gevaar breng en geen schade aan eigendommen veroorzaak.
  • In Europa heeft iedere burger het fundamentele recht op privacy en de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens. Als professioneel dronebestuurder moet ik deze rechten altijd respecteren en de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming naleven.
  • Bij een ongeval moet de persoon die verantwoordelijk is voor de drone (piloot, eigenaar, bestuurder, enz.) de schade vergoeden die hij of zij heeft veroorzaakt. Professionele dronegebruikers moeten derhalve volgens Europese luchtvaartwetgeving verzekerd zijn. Als professioneel dronebestuurder moet ik op de hoogte zijn van de geldende verzekerings- en aansprakelijkheidseisen en ervoor zorgen dat ik voldoende ben verzekerd voor mijn vlucht.

Niet-naleving van deze regels kan leiden tot aanzienlijke financiële en/of juridische gevolgen.