Apdrošināšana un atbildība lietotājiem atpūtas nolūkā

Eiropā jebkādas iekārtas, kas tiek ekspluatētas gaisā, saskaņā ar tiesību aktiem ir uzskatāmas par gaisa kuģi, un tas attiecas arī uz droniem.

Neatkarīgi no to svara, lieluma un ātruma droni var radīt ievērojamu kaitējumu cilvēkiem un īpašumam. Daži reāli piemēri:

  • fiziskas traumas, piemēram, bērnam, ko traumējis drona propelleris, radot neatgriezenisku invaliditāti;
  • īpašuma bojājumi, piemēram, dronu sadursmes ar automobiļiem. 

Ja noticis negadījums, kurā iesaistīts drons, jums kā drona operatoram vai īpašniekam jāpiesakās pie traumu guvušās personas un attiecīgajās iestādēs. Iespējams, jums cietušajam būs arī jāmaksā finansiāla kompensācija, kuras apmērs dažādās valstīs var būt ļoti atšķirīgs.

Tāpēc, lai sev neradītu lielu finansiālu risku, vismaz pārliecinieties, vai jūsu mājas īpašnieka vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē ir iekļauts dronu lietojums atpūtas nolūkā. Ja tā nav, noteikti iesakām lūgt savam apdrošinātājam polisē iekļaut šādu darbību segumu vai arī iegādāties īpašu apdrošināšanu attiecībā uz droniem. Dažās ES valstīs šāda apdrošināšana ir pat obligāta un jānokārto pirms šādu lidaparātu izmantošanas.

Jebkurā gadījumā rūpīgi izlasiet savas apdrošināšanas polises noteikumus un nosacījumus (tai skaitā ģeogrāfisko segumu) un noteikti tos ievērojiet lidojuma laikā.