Pašlaik valstu tiesību aktos par droniem ir nošķirta dronu izmantošana atpūtas nolūkā un profesionālām vajadzībām. Izmantošana atpūtas nolūkā attiecas tikai uz sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm, piemēram, dronu sacīkstēm vai privātu fotografēšanu. Ar dronu uzņemtu attēlu tirdzniecību atļauts veikt vienīgi tiem dronu lietotājiem, kuri tos izmanto profesionāli. Dronu izmantošana atpūtai lielākajā daļā Eiropas valstu ir atļauta bez nepieciešamības saņemt īpašu atļauju no aviācijas pārvaldes iestādēm. Tomēr tas, ka to izmantošana ir atļauta, nenozīmē, ka varat vadīt savu dronu gaisa telpā bez ierobežojumiem. Ir daži ļoti būtiski noteikumi, kas jums jāsaprot un jāievēro. Daudzās dalībvalstīs droni tiek tirgoti kopā ar bukletu, kurā sniegts pārskats par galvenajiem noteikumiem, kas jāievēro. Rūpīgi izlasiet to! Lai gan pašlaik Eiropas līmenī tiek izstrādāts kopīgs aviācijas nozares tiesiskais regulējums, jums jāapzinās, ka šobrīd dažādās valstīs ir dažādi piemērojamie noteikumi.

Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Kādi ir svarīgākie noteikumi, kas jāzina?

  • Lielākajā daļā Eiropas valstu nesen ir pieņemti īpaši noteikumi attiecībā uz drošību un ekspluatāciju aviācijas nozarē, ar kuriem regulē dronu izmantošanu attiecīgās valsts gaisa telpā. Ja veicu lidojumu ar dronu, man vienmēr jāievēro šie noteikumi un es nekādā gadījumā nedrīkstu apdraudēt citus cilvēkus, lidaparātus vai īpašumu uz zemes.
  • Cilvēku privātās dzīves un personas datu neaizskaramība ir pamattiesības. Ja veicu lidojumu ar dronu, man vienmēr jāievēro tiesību akti privātuma un datu aizsardzības jomā.
  • Ja noticis negadījums, atbildīgs ir drona vadītājs, un viņam/viņai jāsniedz kompensācija par radīto kaitējumu. Ja veicu lidojumu ar dronu, man lidojums atbilstīgi jāapdrošina.

Neievērojot šos noteikumus, var rasties ievērojamas finansiālas un/vai tiesiskas sekas.