Privātums un datu aizsardzība profesionāļiem

Eiropā privātums un personas datu aizsardzība ir atzītas cilvēka pamattiesības. Eiropas un valstu tiesību akti mūs aizsargā pret ārēju iejaukšanos, uzskatot to par nelikumīgu — tostarp tādu, kas veikta, izmantojot dronus. 

Kā profesionālam dronu operatoram vai klientam, kas saņem šādu lidaparātu pakalpojumus, jums jāapzinās, ka prasības par datu aizsardzību uz jums var attiekties pat tad, ja apzināti nevācat personas datus. Ja izmantojat dronus, pastāv ļoti liela neapzinātas personas datu vākšanas un/vai apstrādes iespējamība. Pirms savu attiecīgo darbību veikšanas jums rūpīgi jāapsver šāda iespējamība. Visām darbībām ar droniem, kas ietver personas datu vākšanu, jāatbilst tiesību aktos noteiktajām saistībām un ierobežojumiem. 

Eiropā personas datu vākšana, uzglabāšana un citi apstrādes veidi ir reglamentēti ar īpašu tiesību aktu. ES Datu aizsardzības direktīvā un valsts datu aizsardzības likumā (kas drīzumā tiks aizstāti ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu) ir paredzētas vairākas prasības par personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu.

  • Kas ir personas dati? Termins “personas dati” ir ļoti plašs jēdziens, kas ietver jebkādu informāciju saistībā ar identificētu vai identificējamu personu. Tādēļ gadījumiem, kad tiek izmantots drons, kas uzņem attēlus, kuri identificē noteiktu indivīdu, ir piemērojami datu aizsardzības tiesību akti. Taču tie ir piemērojami arī tad, ja drons iegūst jebkādus ar noteiktu personu saistāmus datu veidus (piemēram, atrašanās vietas informācija, māju fasāžu attēli, tālruņa numuri, automobiļu numura zīmes, infrasarkanie attēli u. c.).
  • Kādi principi jāņem vērā, iegūstot personas datus? Datu aizsardzības noteikumos ir paredzēti vairāki pamatprincipi, kas jāievēro, piemēram, piekrišanas princips (personām jāpiekrīt, ka tiek vākti viņu dati) un piekļuves tiesības (personām jāspēj kontrolēt savāktā informācija). Jums arī jāapsver iespēja samazināt iegūto personas datu apjomu.

Jebkura persona, par kuru nelikumīgi savākti dati, var aizstāvēt savas tiesības valstu tiesās vai iesniegt sūdzību savas valsts datu aizsardzības iestādē.

Lai iegūtu plašāku informāciju par privātuma un datu aizsardzības riskiem, kas saistīti ar dronu profesionālu izmantošanu, skatiet šos resursus:

Pēdējo reizi atjaunināts : 24 janvāris 2018