Apdrošināšana un atbildība profesionāliem lietotājiem

Eiropā profesionāliem dronu operatoriem, kuri veic lidojumus ES dalībvalsts teritorijā, jānodrošina atbilstība Regulai (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem. 4. pantā ir noteikts: “[..] gaisa kuģa ekspluatantiem jābūt apdrošinātiem atbilstīgi šai regulai attiecībā uz ar aviāciju saistīto atbildību par [..] trešām personām”.

Šīs regulas galvenais mērķis ir nodrošināt, lai personas, kuras cietušas nelaimes gadījumā, varētu iegūt pienācīgu kompensāciju. Tas tiek darīts, nosakot apdrošināšanas prasību minimumu.

Neraugoties uz šīs jaunās tehnoloģijas aizraujošajām perspektīvām, visiem lietotājiem jāpatur prātā, ka droni ir lidaparāti, kas var radīt ievērojamu kaitējumu. Daži reāli nesenu starpgadījumu un negadījumu piemēri:

  • īpašuma bojājumi, piemēram, dronu sadursmes ar automobiļiem;
  • bīstamas situācijas, piemēram, ar kameru aprīkota drona nogāšanās vien dažu centimetru attālumā no slēpotāja Marsela Hiršera (YouTube). 

Šādos gadījumos jūsu apdrošināšanas sabiedrība var atlīdzināt cietušajam zināmu summu, ja esat ievērojis savas apdrošināšanas polises noteikumus un nosacījumus.

Regulā (EK) Nr. 785/2004 ir arī noteikts minimālais apdrošināšanas segums vienam negadījumam, kas atkarīgs no drona maksimālās pacelšanās masas. Minimālā summa ir viens miljons eiro par vienu negadījumu.

Visiem profesionālajiem dronu operatoriem ir jāapdrošina sevi pret trešām personām radītu kaitējumu ar apdrošināšanas limitu vismaz EUR 1 000 000 apmērā.