Kā profesionālam drona lietotājam jums jāzina, ka dronu izmantošana kā daļa no darījumdarbības ir atļauta daudzās Eiropas valstīs, taču jāievēro ļoti stingri nosacījumi. Lai varētu sākt sava lidaparāta ekspluatāciju, lielākajā daļā valstu būs jāsaņem dažādas atļaujas/licences no attiecīgās valsts aviācijas iestādes. Turklāt liela nozīme var būt arī privātumam un datu aizsardzībai, un jums jāievēro attiecīgie Eiropas un valsts noteikumi.

Tāpēc jūsu pienākums ir iegūt informāciju par vietējiem noteikumiem, kas piemērojami jūsu darbībām ar dronu.

Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Kādi ir svarīgākie noteikumi, kas jāzina man kā profesionālam lietotājam?

  • Daudzas valstu aviācijas iestādes ir pieņēmušas jaunus aviācijas drošības tiesību aktus, kas regulē dronu lietošanu attiecīgās valsts gaisa telpā. Kā profesionālam drona operatoram mans pienākums saskaņā ar tiesību aktiem ir ievērot attiecīgos drošības un ekspluatācijas noteikumus, lai netraucētu aviācijas drošībai, neapdraudētu cilvēkus un nebojātu īpašumu.
  • Eiropā visiem iedzīvotājiem ir pamattiesības uz privātumu un savu personas datu aizsardzību. Kā profesionālam drona operatoram man vienmēr jāievēro šīs tiesības un jānodrošina stingra atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā.
  • Ja noticis negadījums, par dronu atbildīgajai personai (pilotam, īpašniekam, operatoram u. c.) ir jāsniedz kompensācija par radīto kaitējumu. Tādēļ saskaņā ar Eiropas aviācijas tiesību aktiem profesionāliem dronu operatoriem jābūt apdrošinātiem. Tāpēc kā profesionālam drona operatoram man jābūt informētam par piemērojamajām prasībām saistībā ar apdrošināšanu un atbildību, un jāpārliecinās, vai savus lidojumus esmu pienācīgi apdrošinājis.

Neievērojot šos noteikumus, var rasties ievērojamas finansiālas un/vai tiesiskas sekas.