Ja jums patīk droni un jūs tos izmantojat izklaides vai darījumdarbības nolūkā, tad mūsu portālā varat atrast informāciju par pamatprasībām un tiesību aktiem un noteikumiem, kas attiecas uz droniem un ir spēkā ES, Norvēģijā un Šveicē, lai jūs un jūsu uzņēmums būtu pasargāts no nepatikšanām vai — vēl ļaunākā gadījumā — no juridiskām prasībām. Mūsu piedāvātie videomateriāli un dokumenti, piemēram, rīcības kodekss dronu vadīšanai, valstu tiesību aktu kopsavilkumi vai rokasgrāmatas ir paredzētas tam, lai uzlabotu jūsu informētību un palīdzētu jums dronus vadīt droši, likumīgi un atbildīgi gan profesionālā, gan izklaides nolūkā.