Sauga naudotojams pramoginiais tikslais

Europoje bepiločių orlaivių naudojimas yra laikomas aviacijos veikla. Siekiant apsaugoti ant žemės esančius žmones, turtą ir kitus ore esančius orlaivius, daugelis nacionalinių aviacijos institucijų nustatė privalomas saugos taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad bepiločių orlaivių skraidymas niekam nekeltų pavojaus. Šios nacionalinės aeromodelių taisyklės išimtinai taikomos bepiločių orlaivių naudotojams pramoginiais tikslais ir bepiločių orlaivių mėgėjams, naudojantiems juos asmeniniais tikslais.

Prieš naudodami bepilotį orlaivį visada susipažinkite su taikomomis nuostatomis ir laikykitės pagrindinių saugos taisyklių.

Šios taisyklės skiriasi įvairiose šalyse, tačiau paprastai taikomi skraidymo apribojimai, kaip antai:

  • įpareigojimas naudoti bepilotį orlaivį iki tam tikro aukščio;
  • įpareigojimas laikytis minimalaus atstumo nuo žmonių;
  • įpareigojimas niekada nepaleisti savo bepiločio orlaivio iš akių;
  • įpareigojimas užregistruoti savo bepilotį orlaivį kompetentingoje institucijoje;
  • draudimas naudoti bepilotį orlaivį tam tikrose teritorijose (miestuose, oro uostuose, stadionuose ir pan.);
  • draudimas naudoti bepilotį orlaivį naktį ar tam tikromis oro sąlygomis;
  • draudimas trukdyti kitiems orlaiviams, ypač nedideliame aukštyje.

Norėdami sužinoti daugiau apie saugos ir naudojimo taisykles, apsilankykite šios svetainės išteklių dalyje.

Jei abejojate dėl kokio nors savo veiklos teisinio aspekto, kreipkitės į savo nacionalinę aviacijos instituciją.

Galiausiai, niekada nepamirškite, kad už vietos įstatymų nesilaikymą gali būti skiriamos didelės finansinės baudos ir (arba) grėsti teisinės pasekmės.