Šiuo metu nacionaliniuose teisės aktuose, kuriais reglamentuojami bepiločiai orlaiviai, išskiriami bepiločių orlaivių naudojimas pramoginiais tikslais ir profesionalus bepiločių orlaivių naudojimas. Naudojimas pramoginiais tikslais yra skirtas sportinei ir laisvalaikio veiklai, kaip antai bepiločių orlaivių lenktynėms ar asmeninei fotografijai. Bepiločiais orlaiviais padarytas nuotraukas gali pardavinėti tik profesionalūs jų naudotojai. Bepiločių orlaivių naudojimas pramoginiais tikslais yra leidžiamas daugelyje Europos šalių. Tam nereikia jokio specialaus aviacijos institucijų leidimo. Tačiau tik todėl, kad tai leidžiama, nereiškia, kad nėra jokių apribojimų. Yra kelios esminės taisyklės, kurias turite suprasti ir kurių turite laikytis. Daugelyje valstybių narių bepiločiai orlaiviai parduodami su informaciniu lapeliu, kuriame apibendrinamos taisyklės, kurių reikia laikytis. Atidžiai jas perskaitykite! Bendra aviacijos reguliavimo sistema dar tik kuriama Europos lygmenyje, todėl reikėtų nepamiršti, kad dabar įvairiose šalyse yra taikomos skirtingos taisyklės ir nuostatos.

Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Kokias svarbiausias taisykles turėčiau žinoti?

  • Daugelyje Europos šalių neseniai nustatytos specialios aviacijos saugos ir valdymo taisyklės, kurios taikomos bepiločių orlaivių naudojimui nacionalinėje oro erdvėje. Naudodamas bepilotį orlaivį visada privalau laikytis šių taisyklių ir niekada nekelti pavojaus kitiems asmenims, orlaiviams ar ant žemės esančiam turtui.
  • Žmonių privataus gyvenimo ir asmens duomenų apsauga yra viena pagrindinių teisių. Naudodamas bepilotį orlaivį visada privalau laikytis privatumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.
  • Nelaimingo atsitikimo atveju bepiločio orlaivio pilotas yra atsakingas ir turi kompensuoti padarytą žalą. Naudodamas bepilotį orlaivį visada turiu pasirūpinti tinkamu draudimu.

Šių taisyklių nesilaikymas gali turėti reikšmingų finansinių ir (arba) teisinių pasekmių.