Sauga profesionaliems naudotojams

Europoje daugelis nacionalinių aviacijos institucijų (NAI) yra nustačiusios aviacijos saugos taisykles, taikomas bepiločių orlaivių naudojimui jų oro erdvėje. Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad bepiločiai orlaiviai nekeltų pavojaus žmonėms, turtui ar kitiems oro erdvės naudotojams (lėktuvams, sklandytuvams, sraigtasparniams ir pan.).

Prieš naudodami bepilotį orlaivį visada susipažinkite su vietos skraidymo taisyklėmis, kurios taikomos jūsų skrydžiui, ir laikykitės pagrindinių saugos taisyklių.

Šios taisyklės skiriasi įvairiose šalyse, tačiau paprastai yra:

  • skraidymo apribojimai. Nacionalinės aviacijos institucijos yra nustačiusios išsamias taisykles pagal skrydžio sudėtingumą ir orlaivio svorį. Daugeliu atvejų šalyse yra nustatytas didžiausias skraidymo aukštis ir reikalaujama specialaus leidimo, skirto skraidymui virš apgyvendintų vietovių arba už matymo ribų;
  • privalomi pilotų mokymai, kurių tikslas – užtikrinti, kad potencialūs naudotojai turėtų visus reikiamus įgūdžius ir būtų susipažinę su aviacijos saugos taisyklėmis. Daugelyje šalių būsimas naudotojas turi išlaikyti egzaminą raštu ir dalyvauti skrydžio bandyme;
  • reikalavimas turėti bepiločio orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą, patvirtinantį, kad orlaivį saugu naudoti;
  • reikalavimas užregistruoti bepilotį orlaivį kompetentingoje institucijoje.

Jei norite sužinoti daugiau apie bepiločių orlaivių saugą bei naudojimo taisykles ir kaip gauti reikalingus leidimus, apsilankykite šios svetainės išteklių dalyje. Jei abejojate dėl kokio nors savo veiklos teisinio aspekto, kreipkitės į savo nacionalinę aviacijos instituciją.

Galiausiai, niekada nepamirškite, kad už vietos įstatymų nesilaikymą gali būti skiriamos didelės finansinės baudos ir (arba) grėsti teisinės pasekmės.