Privatumo ir duomenų apsauga profesionaliems naudotojams

Europoje privatumas ir asmens duomenų apsauga yra pripažįstami pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Europos ir nacionaliniai teisės aktai saugo mus nuo išorinio kišimosi, įskaitant atsiradusio naudojant bepiločius orlaivius, ir laiko jį neteisėtu.

Jūs, kaip profesionalus bepiločio orlaivio naudotojas ar bepiločio orlaivio paslaugų pirkėjas, privalote žinoti, kad jums gali būti taikomi duomenų apsaugos reikalavimai, net jei asmens duomenų specialiai nerenkate. Yra didelė tikimybė, kad bepiločio orlaivio taikomosios programos atsitiktinai renka ir (arba) tvarko asmens duomenis. Turite atidžiai įvertinti šią galimybę prieš pradėdami atitinkamus veiksmus. Bet koks bepiločio orlaivio naudojimas, susijęs su asmens duomenų rinkimu, privalo atitikti teisinius įpareigojimus ir apribojimus.

Europoje asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir bet kokio kito pobūdžio tvarkymas yra reglamentuojamas specialiu įstatymu. ES duomenų apsaugos direktyva ir nacionaliniais duomenų apsaugos įstatymais (kurie netrukus bus pakeisti Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) nustatomi įvairūs reikalavimai dėl asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo.

  • Kas yra asmens duomenys? Terminas „asmens duomenys“ yra labai platus ir apima įvairią informaciją apie asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Todėl bepiločiam orlaiviui, kuris fiksuoja vaizdus, leidžiančius nustatyti asmens tapatybę, yra taikomi duomenų apsaugos teisės aktai. Tie patys teisės aktai taikomi ir tais atvejais, kai bepilotis orlaivis renka bet kokius duomenis (pavyzdžiui, susijusius su vieta, namų fasadais, telefono numeriais, transporto priemonių valstybiniais numeriais, infraraudonųjų spindulių vaizdais ir pan.), kurie gali būti susieti su asmeniu.
  • Į ką reikėtų atsižvelgti renkant asmens duomenis? Duomenų apsaugos taisyklėmis nustatomi keli pagrindiniai principai, kurių turite laikytis, pavyzdžiui, sutikimo principas (asmenys privalo duoti savo sutikimą rinkti duomenis apie save) ir teisė susipažinti (asmenys turi teisę kontroliuoti renkamą informaciją). Taip pat turėtumėte apgalvoti, kaip kuo labiau sumažinti renkamų asmens duomenų kiekį.

Bet kokiam asmeniui, kurio duomenys buvo renkami neteisėtai, leidžiama ginti savo teises nacionaliniuose teismuose arba pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos institucijai.

Daugiau informacijos apie grėsmes privatumui ir duomenų apsaugai, siejamas su profesionaliu bepiločių orlaivių naudojimu, pateikiama šiuose ištekliuose.

Paskutinį kartą atnaujinta : 24 sausis 2018