Profesionalių naudotojų draudimas ir atsakomybė

Europoje profesionalūs bepiločių orlaivių, skraidančių virš ES valstybės narės teritorijos, naudotojai privalo laikytis Reglamento (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams. 4 straipsniu nustatyta, kad „orlaivio naudotojai <...> draudžiami pagal šį reglamentą nuo aviacijai būdingos atsakomybės <...> trečiųjų šalių atžvilgiu“.

Pagrindinis šio reglamento tikslas – nustatyti būtiniausius draudimo reikalavimus, užtikrinant, kad incidento metu nukentėję asmenys gautų tinkamą kompensaciją.

Nepaisant šios naujosios technologijos įdomių perspektyvų, visi naudotojai turėtų nepamiršti, kad bepiločiai orlaiviai yra orlaiviai, kurie gali padaryti didelės žalos. Neseniai įvykę incidentai ir nelaimingi atsikimai:

  • žala turtui, pavyzdžiui, bepiločiam orlaiviui atsitrenkus į automobilį ar ant jo nukritus;
  • vos neįvykusios nelaimės, pavyzdžiui, kai bepilotis orlaivis su fotoaparatu sudužo vos keli metrai nuo slidininko Marcel Hirscher (YouTube).

Tokiais atvejais jūsų draudimo bendrovė gali atlyginti nukentėjusiajam žalą iki tam tikro lygio, su sąlyga, kad laikėtės savo draudimo liudijimo sąlygų.

Reglamentu (EB) Nr. 785/2004 taip pat nustatytas būtiniausias draudimo apsaugos lygis vienam nelaimingam atsitikimui. Jis priklauso nuo bepiločio orlaivio didžiausio kilimo svorio. Minimali suma yra vienas milijonas eurų už vieną nelaimingą atsitikimą.

Visi profesionalūs bepiločių orlaivių naudotojai privalo turėti draudimą trečiųjų šalių atžvilgiu, kai draudimo suma yra ne mažesnė kaip 1 mln. eurų.