Jūs, kaip profesionalus bepiločio orlaivio naudotojas privalote žinote, kad daugelyje Europos šalių leidžiama naudoti bepiločius orlaivius verslo tikslais, tačiau tam taikomos labai griežtos sąlygos. Daugelyje šalių prieš pradedant naudoti bepilotį orlaivį reikia gauti nacionalinės aviacijos institucijos leidimą arba licenciją. Be to, svarbu atsižvelgti į privatumą ir duomenų apsaugą, todėl būtina laikytis susijusių Europos ir nacionalinių taisyklių.

Jūsų pareiga yra susipažinti su vietos taisyklėmis, kurios taikomos jūsų bepiločio orlaivio naudojimui.

Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Kokias svarbiausias taisykles turėčiau žinoti aš, profesionalus naudotojas?

  • Daugelis nacionalinių aviacijos institucijų yra priėmusios naujus aviacijos saugos srities teisės aktus, kuriais reglamentuojamas bepiločių orlaivių naudojimas nacionalinėje oro erdvėje. Aš, kaip profesionalus bepiločio orlaivio naudotojas, esu įstatymų įpareigotas laikytis atitinkamų nacionalinių saugos ir valdymo taisyklių, kad netrukdyčiau aviacijos saugai, nekelčiau pavojaus žmonėms ir nepadaryčiau žalos turtui.
  • Europoje kiekvienas pilietis turi pagrindinę teisę į privatumą ir savo asmens duomenų apsaugą. Aš, kaip profesionalus bepiločio orlaivio naudotojas, privalau visada gerbti šias teises ir griežtai laikytis visų galiojančių privatumo bei duomenų apsaugos teisės aktų.
  • Nelaimingo atsitikimo atveju už bepilotį orlaivį atsakingas asmuo (pilotas, savininkas, valdytojas ir pan.) turi kompensuoti padarytą žalą. Todėl Europos aviacijos teisės aktais numatyta, kad profesionalūs bepiločių orlaivių naudotojai turi apsidrausti. Aš, kaip profesionalus bepiločio orlaivio naudotojas, turiu žinoti, kokie reikalavimai yra taikomi draudimui ir atsakomybei, ir pasirūpinti tinkamu skrydžio draudimu.

Šių taisyklių nesilaikymas gali turėti reikšmingų finansinių ir (arba) teisinių pasekmių.