A szakmai üzemeltetőkre vonatkozó biztonsági előírások

Európában a legtöbb nemzeti légügyi hatóság a saját nemzeti légterében üzemeltetett drónokra érvényes repülésbiztonsági szabályokat dolgozott ki. E szabályok célja annak biztosítása, hogy a drónok üzemeltetése veszélytelen legyen a személyek, a vagyontárgyak és más légtérfelhasználók (repülőgépek, vontatott ejtőernyők, helikopterek stb.) számára.

Repülés előtt mindig tájékozódjon az alkalmazandó helyi repülési jogszabályokról, és tartson be néhány alapvető biztonsági szabályt.

Ezek a szabályok országonként eltérőek, de általában tartalmazzák a következőket:

  • Repüléskorlátozások: A nemzeti légügyi hatóságok részletes szabályokat hoztak létre a repülés üzemeltetésének összetettségétől és a légi jármű tömegétől függően. A legtöbb esetben az országok meghatározzák a maximális repülési magasságot, és különleges engedély kiváltását írják elő a lakott területek fölött vagy a látótávolságon kívül történő üzemeltetés esetében.
  • Pilótaképzési kötelezettség annak biztosítása érdekében, hogy minden potenciális üzemeltető rendelkezzen az összes szükséges készséggel és tisztában legyen az alapvető repülésbiztonsági szabályokkal. Bizonyos országokban a leendő üzemeltetőtől megkövetelhetik, hogy írásbeli vizsgát tegyen, valamint hogy berepülői jogosítást szerezzen.
  • Kötelező légialkalmassági bizonyítvány a drón biztonságosságának tanúsítása érdekében.
  • Kötelező a drón bejegyzése az illetékes hatóságnál.

Ha szeretne többet megtudni a biztonsági és üzemeltetési szabályokról, valamint a szükséges engedélyek kiváltásáról, látogasson el a weboldal forrásanyagokat tartalmazó oldalára. Ha további kérdései vannak a drónok üzemeltetésével kapcsolatos jogi vonatkozások tekintetében, keresse fel országa nemzeti légügyi hatóságát.

Végül pedig ne feledje, hogy a vonatkozó nemzeti törvények és rendelkezések be nem tartása jelentős pénzbírsággal és/vagy jogi következményekkel járhat.