Adatvédelmi tudnivalók szakmai célú üzemeltetés esetén

Európában a magánélet és a személyes adatok védelme elismert alapvető emberi jog. Az európai és nemzeti jogszabályok megvédenek bennünket a külső behatolások ellen, és illegálisnak minősítik azokat, ideértve a drónok invazív jellegű felhasználását is.

Szakmai üzemeltetőként vagy a drónokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybe vevőjeként tisztában kell lennie azzal, hogy az adatvédelmi követelmények akkor is érvényesek lehetnek önre, ha nem szándékosan gyűjt személyes adatokat. A drónok alkalmazási lehetőségei rendkívül megnövelik a személyes adatok nem szándékos gyűjtésének és/vagy feldolgozásának valószínűségét. Alaposan mérje fel e valószínűséget a tervezett üzemeltetés megkezdése előtt. A személyes adatok gyűjtésével járó bármilyen üzemeltetésnek meg kell felelnie a jogi kötelezettségeket és korlátozásokat tartalmazó előírásoknak.

Európában a személyes adatok gyűjtésére, tárolására és bármilyen más típusú feldolgozására külön jogszabály vonatkozik. Az Európai Unió adatvédelmi irányelve és a nemzeti adatvédelmi törvények (amelyeket hamarosan az általános adatvédelmi rendelet vált fel) lefektetik a személyes adatok gyűjtésével, feldolgozásával és tárolásával kapcsolatos különböző követelményeket.

  • Mit jelent a „személyes adat” kifejezés? A „személyes adat” nagyon tág fogalom, amely egy azonosított vagy azonosítható személlyel kapcsolatos különböző típusú információkat ölel fel. Ennek következtében minden olyan drónhasználat, amely személyazonosításra alkalmas képeket készít, az adatvédelmi jogszabályok hatálya alá esik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a drón olyan típusú adatokat gyűjt (helyszín, házak bejárata, telefonszám, rendszámtábla, infravörös képek stb.), amelyek egy személyhez köthetők.
  • Milyen alapelveknek kell megfelelnem a személyes adatok gyűjtése során? Az adatvédelmi szabályok több kulcsfontosságú és betartandó alapelvet határoznak meg, ideértve többek között a beleegyezés alapelvét (a személyeknek bele kell egyezniük az adataik gyűjtésébe), valamint a hozzáféréshez való jogot (a begyűjtött információk fölött az érintett személy rendelkezik). Próbálja meg minimalizálni a begyűjtött személyes adatok mennyiségét.

Azok a személyek, akiknek adatait illegálisan gyűjtötték be, jogosultak a jogaik megvédésére a nemzeti bíróságok előtt, vagy panaszt nyújthatnak be az országuk illetékes adatvédelmi hatóságához.

Ha többet szeretne megtudni a szakmai üzemeltetéssel járó, a magánélet védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatos kockázatokról, tekintse meg a következő anyagokat:

Utolsó frissítés : 24 január 2018