Sigurnost za profesionalne korisnike

U Europi je većina nacionalnih upravna tijela zrakoplovstva (NAA) uspostavila zrakoplovna sigurnosna pravila kojima se u njihovom zračnom prostoru uređuje uporaba bespilotnih letjelica. Ta su pravila donesena kako bi se osiguralo da rad bespilotnih letjelica ne predstavlja opasnost za ljude ili imovinu ili za ostale korisnike zračnog prostora (zrakoplovi, lebdjelice, helikopteri itd.)

Uvijek se prije polijetanja informirajte o važećim pravilima letenja koja se primjenjuju na vaš let i poštujte osnovna sigurnosna pravila.

Ta se pravila razlikuju od zemlje do zemlje, ali obično uključuju:

  • Ograničenja letenja. Nacionalna upravna tijela zrakoplovstva uspostavila su detaljna pravila na temelju operativne složenosti leta i težine zrakoplova. U većini slučajeva zemlje izriču maksimalnu visinu letenja i zahtijevaju posebnu dozvolu za rad iznad naseljenih područja ili izvan dosega vidokruga (BVLOS).
  • Obveze obučavanja pilota kako bi se osiguralo da potencijalni operateri imaju sve potrebne vještine i osnovno poznavanje zrakoplovnih sigurnosnih pravila. U brojnim se zemljama od budućih operatera zahtijeva polaganje pismenog ispita i ispita letenja.
  • Obveza da vaša bespilotna letjelica ima svjedodžbu o plovidbenosti kojom se potvrđuje da je sigurna za let.
  • Obveza registracije bespilotne letjelice kod nadležnog tijela.

Ako želite saznati više o sigurnosnim i operativnim pravilima bespilotne letjelice te kako se prijaviti za dobivanje potrebnih dozvola, na mrežnoj stranici pogledajte odjeljak s izvorima. U slučaju preostale nedoumice o zakonskom aspektu vašega rada, kontaktirajte svoje nacionalno upravno tijelo zrakoplovstva.

Naposljetku uvijek imajte na umu da nepoštivanje lokalnih zakona može dovesti do značajnih novčanih kazni i/ili pravnih posljedica.