Osiguranje i odgovornost za profesionalne korisnike

U Europi profesionalni operateri bespilotnih letjelica koje lete iznad teritorija države članice EU-a moraju zadovoljavati Uredbu (EZ) 785/2004 o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatere zrakoplova u vezi s osiguranjem. Člankom 4. zaista se propisuje da „Zračni operateri […] osiguravaju se u skladu s ovom Uredbom od odgovornosti specifične za zrakoplovstvo u odnosu na […] treće osobe.”

Glavna je svrha uredbe osigurati da oštećenici imaju pristup na odgovarajuću naknadu uspostavom minimalne razine osiguravajućih zahtjeva.

Unatoč uzbudljivim mogućnostima koje pruža ova nova tehnologija, svi korisnici trebaju imati na umu da su bespilotne letjelice zrakoplovi koji mogu stvoriti značajne štete. Nedavni incidenti i nesreće iz stvarnog života uključuju:

  • Imovinske štete, primjerice bespilotne letjelice koje udaraju u ili padaju na automobile
  • Promašaji za dlaku, kao što je pad bespilotne letjelice s kamerom tek nekoliko centimetara iza skijaša Marcela Hirschera (YouTube)

U tim slučajevima vaše osiguravajuće društvo može do određene mjere nadoknaditi štetu oštećeniku, pod uvjetom da ste djelovali su skladu s uvjetima vaše police osiguranja.

Uredbom (EZ) 785/2004 također se utvrđuju minimalne razine pokrića osiguranja po nesreći, ovisno o maksimalnoj uzletnoj masi bespilotne letjelice. Minimalni iznos odgovara iznosu od jednog milijuna eura po nesreći.

Svi profesionalni operateri bespilotnih letjelica trebaju biti osigurani u slučaju šteta prouzročenih trećim osobama na iznos koji nije manji od 1 000 000 eura.