Kao profesionalni korisnik bespilotne letjelice morate znati da je uporaba bespilotnih letjelica u svrhu poslove aktivnosti dopuštena u mnogim europskim zemljama, ali pod vrlo strogim uvjetima. U većini zemalja bit će vam potrebna različita odobrenja/licence od strane vašeg nacionalnog zrakoplovnog upravnog tijela prije početka bilo koje aktivnosti. Osim toga, važnu ulogu može imati zaštita privatnosti i podataka te morate poštivati povezana europska i nacionalna pravila.

Stoga je vaša odgovornost da se informirate o lokalnim pravilima koja se primjenjuju na vaše aktivnosti bespilotne letjelice.

Koja su najvažnija pravila kojih kao profesionalni korisnik moram biti svjestan?

  • Značajan broj nacionalnih zrakoplovnih upravnih tijela uspostavio je nova zakonodavstva zrakoplovne sigurnosti kojima se uređuje uporaba bespilotnih letjelica u njihovim nacionalnim zračnim prostorima. Kao profesionalni operater bespilotne letjelice, zakonom sam obvezan poštovati odgovarajuća nacionalna sigurnosna i operativna pravila kako se ne bi ometala sigurnost zrakoplovstva, ugrozile osobe ili prouzročila šteta na imovini.
  • U Europi svaki građanin ima temeljno pravo na privatnost i zaštitu svojih osobnih podataka. Kao profesionalni operater bespilotnom letjelicom, uvijek moram poštovati ta prava i izričito udovoljavati važećim zakonodavstvima zaštite privatnosti i podataka.
  • U slučaju nesreće osoba odgovorna za bespilotnu letjelicu (pilot, vlasnik, operater itd.) mora nadoknaditi štetu koju je prouzročio/la. Stoga se europskim zakonom o zrakoplovstvu od profesionalnih operatera bespilotne letjelice zahtijeva da budu osigurani. Stoga kao profesionalni operater moram biti svjestan važećih zahtjeva osiguranja i odgovornosti te se moram pobrinuti da sam za svoj let odgovarajuće osiguran.

Nepoštivanje tih pravila može dovesti do znatnih financijskih i/ili pravnih posljedica.