Kao profesionalni korisnik bespilotne letjelice morate znati da je uporaba bespilotnih letjelica u svrhu poslove aktivnosti dopuštena u mnogim europskim zemljama, ali pod vrlo strogim uvjetima. U većini zemalja bit će vam potrebna različita odobrenja/licence od strane vašeg nacionalnog zrakoplovnog upravnog tijela prije početka bilo koje aktivnosti. Osim toga, važnu ulogu može imati zaštita privatnosti i podataka te morate poštivati povezana europska i nacionalna pravila.

Stoga je vaša odgovornost da se informirate o lokalnim pravilima koja se primjenjuju na vaše aktivnosti bespilotne letjelice.

S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Koja su najvažnija pravila kojih kao profesionalni korisnik moram biti svjestan?

  • Značajan broj nacionalnih zrakoplovnih upravnih tijela uspostavio je nova zakonodavstva zrakoplovne sigurnosti kojima se uređuje uporaba bespilotnih letjelica u njihovim nacionalnim zračnim prostorima. Kao profesionalni operater bespilotne letjelice, zakonom sam obvezan poštovati odgovarajuća nacionalna sigurnosna i operativna pravila kako se ne bi ometala sigurnost zrakoplovstva, ugrozile osobe ili prouzročila šteta na imovini.
  • U Europi svaki građanin ima temeljno pravo na privatnost i zaštitu svojih osobnih podataka. Kao profesionalni operater bespilotnom letjelicom, uvijek moram poštovati ta prava i izričito udovoljavati važećim zakonodavstvima zaštite privatnosti i podataka.
  • U slučaju nesreće osoba odgovorna za bespilotnu letjelicu (pilot, vlasnik, operater itd.) mora nadoknaditi štetu koju je prouzročio/la. Stoga se europskim zakonom o zrakoplovstvu od profesionalnih operatera bespilotne letjelice zahtijeva da budu osigurani. Stoga kao profesionalni operater moram biti svjestan važećih zahtjeva osiguranja i odgovornosti te se moram pobrinuti da sam za svoj let odgovarajuće osiguran.

Nepoštivanje tih pravila može dovesti do znatnih financijskih i/ili pravnih posljedica.